×

A LES 8 AL BAR EUSEBI

A les 8 al Bar Eusebi.
Salvi Danés

Editorial:
Socarrel Edicions.

https://socarreledicions.cat/

+info:

100 units (signed/numered) // Design by Gerard Joan // Soft cover // Golden Wiro// 20 cm x 30 cm // 144 pages // Indigo print Arcoprint Extra White Soho 300 gr// Arcoprint Extra White Soho 90 gr. // ISBN:  978-84-09-13477-9 // DL: B 19335-2019// Socarrel edicions 2019 // Salvi Danés.

Orders:

https://socarreledicions.cat/Books-1/A-LES-8-AL-BAR-EUSEBI

Press:

Unseen Platform